پخش زنده ایام فاطمیه
 
توضــیحات
هر شب ساعت 8:30
گلستان هشتم منزل استاد کلامی
دریافت تصاویر و ویدیو و فایل های صوتی از وبسایت استودیوسهیل مقدور میباشد.

*هرگونه اختلال را از صفحه ی تماس با ما گزارش کنید
*باتوجه به سرعت اینترنت وحجم مخاطبین ممکن است مجبوربه روز رسانی صفحه شوید